Sveriges kristna råd -SKR- uppvaktar partiledarna

Ett ett embryo till en ny religionspolitisk debatt tycks se dagens ljus. Det bra.

Men partiledningarnas politiska agendor ska väga tyngst.

Partierna behöver inför valet 2022 positionera sig i sin syn på religionernas plats i lagstiftningen och ute i det civila samhället. Vårt religionspolitiska landskap har med 2000-talet ställts under ett nytt och annorlunda omvandlingstryck som inte ens var särskilt uppmärksammat när Svenska kyrkan och staten åtskildes partiellt år 2000.

Dagen skriver: Med ett år kvar till riksdagsvalet ska Sveriges kristna råd (SKR) träffas och prata med samtliga partiledare. Högst upp på dagordningen står religionsfrihet, bistånd och barns rätt till andlighet, där en ny kyrklig ton kan anas i det politiska samtalet.

Det är ett bra initiativ som borde inspirera de politiska partierna att vidareutveckla och förtydliga sina kulturpolitiska agendor med någon form religionspolitiska program. För partiernas del handlar det mer om att ta ut en egen kompassriktning än att inkludera så många olika religionsföreträdares subjektiva och teologiska färdriktningar.

Länk till dagens artikel

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com