KDU: Sekulär stat ja, men kristendomen har en särställning

Christoffer Andersson, utbildnings- och kulturpol. talesperson, KDU:

Tankegången, att religiösa symboler, plagg och handlingar kan likställas med varandra, menar vi i KDU är en orimlig hållning. Se länken:

https://www.dagen.se/debatt/2021/10/04/sekular-stat-ja-men-kristendomen-har-en-sarstallning/

Se också Ulf Lönnberg: Förbjud mot slöja och heltäckande plagg

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com