Finskt religionsfrihet stärks med coronastöd för religiösa sommarevenemang

Syftet med understödet är att trygga tillgodoseendet av religionsfrihet genom att stödja verksamhetsförutsättningarna för sammanslutningar som ordnar religiösa sommarevenemang under coronapandemin och av orsaker som beror på den, trots förändringar i verksamhetsförhållandena.

https://wvaltioneuvosto.fi/sv/-/1410845/coronastod-for-religiosa-sommarevenemang-kan-sokas

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com