Toppmöte om religionsfrihet i Washington DC

Den 13 till 15 juli hölls ett annorlunda toppmöte på Omni Shoreham Hotel i Washington DC med talare som Dalai lama, den tidigare dödsdömda pakistaniern Asia Bibi och nuvarande talmannen i det amerikanska representanthuset Nancy Pelosi. Se nyhetsartikel på Dagen

Syftet med mötet var att skapa starkare samarbeten och att öka medvetenheten om och den politiska betydelsen av den internationella religionsfrihetsrörelsen.

Se nyhetsartikel i Dagen

Ulf Lönnberg: Olika syn på religionsfrihet

Religiöst starka och extremistiska krafter tar för sig allt mer i västerlandet och i det internationella samfundet. Vår syn på individens religionsfrihet, med de rättig-heter och begränsningar som statueras i FN:s mänskliga rättigheter, undergrävs i UNESCO av muslimska krafter som hänvisar till ”asiatiska värden.”

Se min artikel = kap 4 i min debattbok ”Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati”

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com