FYNDIGT OM SÄRSKRIVNING

Ulf Lönnberg: Hade särskrivningen inte använts på denna skylt hade olika religioners ev gudsfruktan omfattats. Skulle måhända ha besparat den nitiska rektorn besväret att bråka om skylten. Men visst, när skylten sattes upp var Sveriges religiösa ett annat med statskyrkan som främsta religiösa uttolkare.

Undrar om det undervisas om särskrivning i rektorns skola – vilken bra pedagogisk skylt att studera under svenskspråkslektionerna.

Läs den fyndiga insändaren i ekuriren

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com