Stoppa extremismen i skolan

Roger Haddad (L):

Inför anmälningsplikt

Liberalerna menar att en anmälningsplikt måste införas vid ansökan om start av en konfessionell skola. Skolans huvuduppdrag är att förmedla kunskap och fostra demokratiska individer. Det är allvarligt att det finns skolor där religiösa inslag förekommer i undervisningen i strid med skollagen och att det också finns huvudmän som sympatiserar med extremistiska organisationer som tillåts bedriva skolverksamhet med offentliga medel. Till artikeln

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com