Kjell-Erik Selin, Centrumkyrkan: ”Frikyrkan är social”

Kjell-Erik Selin, Stockholm

Vad är – – frikyrkan bra för? – – Här en påminnelse: Generationsgemenskapen fungerar ofta bra – – De ekonomiska klasskillnaderna som i allt högre grad delar in oss i ett “vi och dom” är – – mindre intressanta inom frikyrkan. Klasstillhörighet är ingen stor grej- – Frikyrkan är social. – – Frikyrkan, liksom det kristna etablissemanget i stort, tar alltmer plats i det offentliga samtalet. I dag hörs och syns troende kristna, varav många är hemmahörande i frikyrkan, i samhällsdebatten. Och gör skillnad. Så var det inte för bara något årtionde sedan.”

Länk till Dagen

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com