Linda Modig (c) riksdagsledamot: ”Våra möjligheter att kontrollera hur lagen faller ut i verkligheten är helt enkelt obefintliga”

– Lagen innebär långtgående dele- gation av normgivningsmakt från riksdag till regering och därefter så kallad subdelegation, att regering- en i sin tur får möjligheter att be- myndiga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå att meddela föreskrifter och beslut. Om reger- ingen bara kommer till riksdagen när det gäller nedstängningar och förbud och de dessutom markerar att det är den yttersta åtgärden så kan vi inte förutse att det kommer att bli en rad sådana fall. Regering- ens strategi är uppenbarligen att snarare få myndigheter att med- dela föreskrifter – och de kommer över huvud taget aldrig till riksda- gen. Våra möjligheter att kontrolle- ra hur lagen faller ut i verkligheten är helt enkelt obefintliga.

Länk till tidningen Dagen

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com