Religionsfriheten och pandemilagen

Linda Modig (c) vill ha mer fokus på religionsfriheten i pandemilagens tillämpning

Linda Modig:

– Förhoppningen med att lyfta religionsfriheten i debatten var också att regeringen inte ska kunna fortsätta att ducka i frågan utan att de ska ta till sig det här och återkomma med resonemang om hur religionsfriheten påverkas. Jag hoppas, och jag utgår nästan ifrån att regeringen framgent kommer att uppmärksamma betydelsen.

Länk

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com