Från Ledarsidorna.se

”En rimlig tolkning av uppdateringen är att Issa ger tre disputerade forskare och en journalist skulden för alla framtida angrepp, oavsett om de är verbala eller fysiska, riktade mot Muslimska brödraskapets nätverk och symboler. Även om Issa ger uttryck för sin personliga uppfattning är symboliken stark med Stockholms moské som fond samt det faktum att Yasir Issas far var Tarif al Sayyed Issa, även han tidigare medlem i församlingen.”

Forskare ges skulden för alla framtida angrepp på Muslimska brödraskapets nätverk och symboler

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com