Slakt och religionsfrihet

EU-domstolen hävdar tvärtom att det allmänintresse som djurskyddet utgör, och det utrymme som EU:s djurskyddslagstiftning ger för medlemsländer att gå längre än vad det gemensamma regelverket säger, är starkare än rätten att följa religiösa ritualer vid slakt. Då det går att importera kött slaktat enligt religiösa regler hotas inte religionsfriheten, enligt EU-domstolen. EU:s lagstiftning tillåter inte importförbud av kött grundat på att djuren inte slaktats i enlighet med nationella regler.

https://www.atl.nu/lantbruk/eu-totalforbud-mot-obedovad-slakt-okej/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com