Tilltagande konstruktiv moskédebatt i Karlstad

Nya signaler från vänster välkomnas.

Brottsofferjourens ordförande i Värmland, det tidigare landstingsrådet (V), Monica Ekström samt trion Christina Wahrolin, tidigare landstingsråd och ordf för S-kvinnorna i Karlstad, Marianne Nilsson jämstäldhetsstrateg i Region Värmland och Lena Melesjö Windahl tidigare S kommunalråd i Karlstad Samtliga kvinnor med lång erfrenhet av jämställdhetsarbete i olika former i Värmland, deltar konstruktivt i debatten om den planerade mosk’en Karlstad.

Av utrymmesskäl ett citat hör (de övriga finns i NWT:s artikel:

Brottsofferjourens ordförande i Värmland, det tidigare landstingsrådet (V), Monica Ekström samt trion Christina Wahrolin, tidigare landstingsråd och ordf för S-kvinnorna i Karlstad, Marianne Nilsson jämstäldhetsstrateg i Region Värmland och Lena Melesjö Windahl tidigare S kommunalråd i Karlstad Samtliga kvinnor med lång erfrenhet av jämställdhetsarbete i olika former i Värmland, deltar konstruktivt i debatten om den planerade mosk’en Karlstad.

Av utrymmesskäl ett citat hör (de övriga finns i NWT:s artikel:

I Sverige har varje människa rätt att bestämma över sig själv och sitt eget liv och det gäller och ska gälla! Religionsfrihet (och rätt till frihet från religion) gäller, men de mänskliga fri- och rättigheterna liksom jämställdhet gäller och svensk lagstiftning är överordnad. Inte religionen! Och så ska det förbli.” (Lena Melesjö Windahl, tidigare kommunalråd (S) i Karlstad).

” [bakom betalvägg]

https://www.nwt.se/2020/12/12/starkt-stod-for-ekstroms-uttalanden/?auth=true

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com