”Lokalpolitikerna saknar kunskap om islam (Helsingborg)

Ann-Cathrine Björk, Medborgerlig samling i Skåne skriver:

”Religionsfriheten är självklar, men att från politikerhåll inte ens försöka informera sig kring omständigheter vid en etablering är milt uttryckt oklokt. Flertalet moskéer i Sverige är finansierade av religiösa diktaturer (exempel ett, två och tre). Dessa bekostar byggnaderna med intressen av att deras religiösa doktriner följs och främjas.

Ur integrationshänseende är detta troligen inte önskvärt, oavsett vilket parti i Sverige man frågar, då detta i många fall går på tvärs med de ambitioner som svensk integrationspolitik ofta syftar till, exempelvis när det gäller att öka kontaktytorna med majoritetssamhället, att få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden, etcetera.”

https://www.altinget.se/artikel/debatt-lokalpolitikerna-saknar-intresse-och-kunskap-om-islamism?fbclid=IwAR18sRRnQQOaB-ar_VpNQeh2dx3VPDwucrktNuDLkbTfIqFjgafO4VDpZt8

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com