Kairodeklarationen versus FN

I
Skillnaderna mellan stater som försvarar de asiatiska värdena och stater som utifrån sina västerländska judisk-kristna traditioner anammar FN:s mänskliga rättig-heter, skapar allt större praktiska problem och etniska spänningar i Europa. I Sverige har vi nu att hantera de möjligheter, utmaningar och problem som de stora flyktingströmmarna fört med sig.

FN:s konventioner skyddar starkt individens rättigheter och skyldigheter gentemot staten. FN erkänner inte heller någon överstatlig lag. Stater som ställer sig bakom FN:s mänskliga rättigheter förväntas implementera och tillämpa dessa. I vissa fall har stater stadfäst delar av el-ler hela konventionstexter i den egna lagstiftningen.

UNESCO fokuserar, som nämnts, mer på individens rättigheter och skyldigheter gentemot gemenskapen (gruppen /klanen, min anm). Mot den bakgrunden har ett antal asiatiska länder reserverat sig mot FN. Det kommer till särskilt uttryck i Kairodeklarationen från 1999. Där framgår att sharia är deras enda rättsliga grund. Saudiarabien, som ratificerat ett flertal FN-deklarationer, anser sig dock endast bundet av åtagandena i FN:s konventioner i den mån de inte strider mot landets religiösa lagstiftning sharia enligt Koranen.

II
Inom sharia finns kroppsaga och -stympning i straffskalorna. Det har vi sedan länge lämnat bakom oss. Vi
har ett statligt reglerat våldsmonopol.

Den traditionella islamska rätten med Koranen som grund och källa, kan enligt teokratiska regimer inte ändras av människorna eftersom den ses som given av gud.

Rättssystemet är således där statiskt och den teokratiska regimens beslutsprocesser vilar på tolkning och tillämpning sharia.

Där råder således åtskillnad mellan män och kvinnor i olika avseenden såsom i ekonomi, i vittnesgillhet, i straffsatser, i storlek på skadestånd och i regler kring skilsmässa, vårdnad om barn m.m.

I de länder som skrivit under Kairodeklarationen ses varje kritik mot Koranen som hädelse, vilket är förbjudet enligt sharialagarna. Brott mot hädelseförbud kan leda till dödsstraff i Saudiarabien och Pakistan. Avfällighet från islam kan där också innebära dödsstraff.

o  Människor med olika religiösa tillhörigheter ska kunna leva sida vid sida och tillsammans i Sverige med vår garanterade religionsfrihets rättigheter och begränsningar.

Annika Braun, ordförande Demokrativärnet slår fast att den generella förutsättningen för att upprätthålla vår demokrati över tid är:

Att värna den sekulära rättsstaten är enda sättet att värna medborgarnas rättssäkerhet och frihet från särlagstiftning och parallellsamhällen.1

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com