Replik ang slöjan

Lagen om religionsfrihet handlar inte om någon frihet från utan frihet till. Alla har rätt att utöva religion i den mån den inte stör eller skapar allmän förargelse. Betraktat ur Blüchers resonemang förefaller förargelsen vara grundpunkten till varför han anser att islam ska begränsas, men när och hur skapas detta egentligen?

http://www.gp.se/1.36979220

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com