De konkreta förslagen

> Sakinformation och opinionsbildning ska etablera förståelse och respekt för Sverige som sekulär, demokratisk rättsstat.

> Sverige ska alltjämt och framgent vila på – och ska byggas vidare på – den västerländska judisk-kristna traditionen som tjänat – och tjänar – oss väl.

> Religionsfrihetens rättigheter och begränsningar måste ständigt försvars och upprätthållas.

> Religionsfriheten ska preciseras med rättigheter och begränsningar inom de ramar som FN:s mänskliga rättigheter och Europakonventionens skydd för de mänskliga rättigheterna stipulerar.

> I Sverige ska vi politiskt upprätthålla religionsfriheten genom beslut om vilka nuvarande, fler och nya religiösa symboler och handlingar som ska skyddas och förbjudas i lag.

> Religiösa och politiska opinionsbildare som verkar för en teokratisk rättsordning ska bemötas med politiska argument.

> Den kontraproduktiva eftergiftspolitiken i religionsfrihetens namn mot teokratiska strömningar och politisk islam ska upphöra. Eftergiftspolitik gagnar inte minst islamister som vill omdana vår rättsordning.

> Det behövs träffsäker lagstiftning som främjar den västerländska judisk-kristna traditionen på minsta möjliga bekostnad för andra religioners och kulturers traditioner.

> Sverige ska gå i bräschen och tydligt försvara skrivningarna i FN:s mänskliga rättigheter.

> Sverige ska avvisa de ”kompletterande grupprättigheter” som UNESCO förordar.

> Människor med olika religiösa tillhörigheter ska leva sida vid sida och tillsammans i Sverige med vår garanterade religionsfrihets rättigheter och begränsningar under rättsliga garantier

> Ingen religiöst bokstavstrogen urkundstillämpning kan hos oss ha eller få rättsligt verkan utan riksdagsbeslut inom ramen för FN:s och EU:s konventioner om de mänskliga rättigheterna – med de nödvändiga begränsningar som anges i svensk lag.

> Lagen om trossamfund ska kompletteras.  Alla registrerade trossamfund ska åläggas att utse sin ansvarige förkunnare, det ska också gälla för Svenska kyrkan.

> Lagen om Svenska kyrkan ska skrotas.

> Trossamfunds affärsverksamheter ska vara momsbefriad.

> Den statliga inkasseringsservicen för  Svenska kyrkans och ett antal andra trossamfunds medlemsavgifter ska avvecklas.

> Den kyrkoantikvariska ersättningen från staten som infördes 2002 ska fördubblas (till 920 miljoner kronor) och indexregleras från denna nivå.

> Vigselrätten för Svenska kyrkan och övriga trossamfund ska återkallas.

> Civilrättslig förrättning för att ingå äktenskap ska vara obligatorisk. – Alla som vill kan därutöver fira eller stadfästa vigseln med en religiös eller profan ceremoni.

> Regeringen bör utan vidare utredningar förstatliga Folkbildningsrådet för full insyn i verksamheten.

> Ett maskeringsförbud enligt dansk modell ska införas i Sverige. Det ryms inom ramen för vår religionsfrihet utan att i oförsvarlig grad inkräkta på den personliga integriteten. Ett slöjförbud i grundskolan ryms inom ramen för religionsfriheten. Slöja på barn i grundskolan motarbetar idén om jämställdhet. Slöja i skolan kränker flickors, och i förlängningen kvinnors, barns och HBTQ-personers rättigheter.

> Förbjud utländsk finansiering av moskéer och andra religiösa byggnader 

> Kyrkors klockringning ska beaktas som kulturarv och tecken på att Sverige ska upprätthållas och byggas vidare på den västerländska judisk-kristna tradition.

> Kyrkors klockringning ska ha lagligt skydd inom ramen för gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning och förekommande lokala ordningsföreskrifter.

> Böneutrop från minareter och moskéer ska vara förbjudet i Sverige.

> Månggifte ska alltjämt vara förbjudet i Sverige. Månggifte som ingåtts utomlands ska inte vara giltiga i Sverige.

De politiska partierna har att positionera sig i god tid före valet 2022. (Utredning pågår: „Strängare regler om utländska månggiften“ Dir. 2018:68)

Länk till debattskriftens innehållsförteckning och hela texten

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.