Säkerhetsventil

Hans Blücher: Hela poängen med yttrande- och åsiktsfriheten är att den får och ska ta plats i det gemensamma och offentliga rummet. En demokratisk säkerhetsventil. Religionen är inte en demokratisk säkerhetsventil, tvärtom. Religionen kan vara en krutdurk och bör därför minimeras från det offentliga rummet.

https://www.gp.se/fria-ord/minimera-religionen-i-det-offentliga-rummet-1.36797783

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com