”Kritiserar man Åke Green så måste man acceptera kritik av Koranen”

Margareta Popoola, docent i internationell migration och etniska relationer och Anne Sofie Roald, professor i religionsvetenskap: ”Kritiserar man Åke Green så måste man acceptera kritik av Koranen”

”De subjektivt upplevda kränkningarna skulle knappast försvinna med en blasfemilag men däremot leda till kränkningar av såväl den sekulariserade majoritetsbefolkningen som inhemska och invandrade individer inom olika minoritetsgrupper. Med en blasfemilag skulle de inte kunna räkna med att öppet kunna artikulera sig i det offentliga rummet. En sådan utveckling skulle främja hyckleri och motverka ett antirasistiskt arbete som bygger på respekt för allas rätt att uttrycka sig oavsett religiös eller etnisk tillhörighet.”

https://www.gp.se/debatt/kritiserar-man-åke-green-så-måste-man-acceptera-kritik-av-koranen-1.36564373

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com