”Erdogan har kidnappat religionen”

DAGENS ARENA-ledare: ”Det finns skäl att vara noga med ordvalen vid terrordåd av det här slaget. Men inget av det Macron sagt eller gjort kan anses vara någon orimlig reaktion på attacken mot Samuel Paty. Ytterst var det ju ett angrepp mot det öppna samhället, yttrandefriheten och – mycket konkret – lärarkårens trygghet på jobbet. Deras rätt att lära ut kunskaper och resonemang utan behöva se sig om över axeln av rädsla för sitt eget liv.”

Erdogan har kidnappat religionen

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com