Joel Halldorf tonar ned tilltagande religiösa krav på samhället och politiken.

Tidningen Dagens ledarskribent Joel Halldorf granskar SOM-institutets undersökning ”Svenska religionstrender” och SST:s (Myndigheten för stöd till trossamfund) rapport ”Ett mångreligiöst Sverige i förändring” under rubriken Nej, islam är knappast på väg att ta över Sverige (Dagen den 3ds).

Joel Halldorfs konklusion är måhända trösterik i kristna utövarnas ögon men för politiskt målinriktade medborgare är hans slutsatser förvånansvärt nedtonade.

Han skriver: ”Islam är knappast, som en del tycks frukta, på väg ta över Sverige.” Den slutsatsen grundar han på tre data från SOM och SST.

1) På SOM:s fråga ”Allmänt sett, vilken inställning har du till följande världsreligioner/trosuppfattningar?” landar Kristendom på jämförelsetalet 59,6 och Ateism, Buddhism, Judendom och Hinduism mellan 50,3 och 43,6 i nu nämnd ordning. Siffran för Islam är låg; 32,2.

2) Enligt SST anordnas det över 10 000 religiösa samlingar under ett vanligt veckoslut. Det innebär att 32 procent av befolkningen (2,6 miljoner människor) uppger att de besökt någon religiös samling under det senaste året.

3) SST och Joel Halldorf låter oss veta att ”kulturella muslimer är mindre religiöst aktiva” än ursprungssvenskar och/eller (oklart vilket?) ”Svenska kyrkans medlemmar”. Den slutsatsen vilar på ojämförbara storheter och kan inte tas som intäkt för att tona ner islams inflytande i Sverige.

Ökande närvaro i Sverige av människor från totalitära och teokratiska regimer, varav vissa – om än en mindre andel – utmanar vår religionsfrihet är dock ett faktum att ta ad notan. Det må vara likgiltigt för Joel Halldorf och de kristna utövarna men för de politiskt målmedvetna medborgarna är det oroande och manar till politisk handling till försvar för vår demokrati och religionsfrihet.

Dags nu att i offentliga samtal bemöta religiösa krav på särlagstiftning, normförskjutningar genom påtvingade klädkoder och könsseparerade badtider i kommunala idrottsanläggningar. Senast i förra veckan kallade Norrköpings kommun till könsseparerade informationsmöten (för att nå fler!) om utvecklingen i bostadsområdet Brandkärr.

Ingen har rätt att i religionsfrihetens namn kräva ändringar i vår lagar eller i vår rättsordning. Det är en politisk fråga.

Ingen har rätt att religionsfrihetens namn påtvinga omgivningen sina sedvänjor eller tillämpa parallell rättsskipning (sharialagar).

Sverige behöver en ny religionspolitisk debatt. Medborgare och politiska partiföreträdare ska sätta ner foten. Ju förr dess bättre. Väljarna ska kunna veta vilka partier som vill att Sverige nu och framgent ska vila på västerländsk judisk-kristen tradition som tjänat och alltjämt tjänar oss väl.

Självklart ska vi hålla isär religion och politik. Och självklart har Joel Halldorf, docent i kyrkohistoria, också insikter i olika religioners plats och verkan också bortom de religiösa sammanslutningarnas gärningar. Men den gamla väckelserörelsens stundom introverta och samhällsfrånvända fokus måste under 2000-talet breddas och tillvarata också arvet från frikyrkornas distansering från dåvarande statskyrkan och deras då frimodiga medverkan i samhälsdebatten för demokrati och allmän rösträtt.

En utmaning idag är att islam inte tolkar vår religionsfrihet så som den ska tillämpas av alla som bor och verkar i Sverige. Vi ska bemöta de religiösa yttringar som krävs för att kunna garantera alla och envar en religionsfrihet – med rättigheter och begränsningar – utan vilken ingen demokrati fungerar.

Ulf Lönnberg

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com

En tanke på “Joel Halldorf tonar ned tilltagande religiösa krav på samhället och politiken.”

Kommentarer är stängda.