Nyköpings kommun deltar i socioekonomiskt dikeskörning.

Carolin Ekman, kommunikationskonsult inom kvinnors och flickors sexuella rättigheter, med uppdrag för internationella organisationer, goodwill-ambassadör inom GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime):

>>Att som Nyköpings kommun bjuda in till stormöten för män och kvinnor separat för att locka fler kvinnor från socioekonomiskt utsatta områden att delta är en dikeskörning. Sunkiga könsnormer ska exponeras för de reaktionära bromsklossar de är, och utmanas – inte cementeras och normaliseras, skriver Carolin Ekman, konsult.

https://www.gp.se/debatt/k%C3%B6nssegregerade-kommunm%C3%B6ten-legitimerar-kvinnof%C3%B6rtrycket-1.35100707?fbclid=IwAR19YZi6tyC8UC6rJ4K8MoHgm-2P7yxfj_PXdi0jARi2fahd3e4cBRUD7jk

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com