”Västvärlden kan tacka kristendomen”

Ulf Lönnberg:

Om de värderingar som är våra idag. Artikelns tema är mina ingångsvärden för en uppdaterad religionsfrihet med rättigheter och begränsningar utan vilken demokrati inte fungerar och utan vilken vi inte kan försvara att Sverige alltjämt ska byggas vidare på den västerländska judisk kristna traditionen som tjänat och tjänar oss väl.

DICK HARRISON skriver:

– De första människorna som förkastade slaveriet var Jesuitpräster i Colombia på 1500- och 1600-talet. Längre framväxt har vi folk från frikyrkorörelsen som kritiserade och ifrågasatte på liknade sätt, säger han.

⁃ Dick Harrison betonar att detta inte gällde kyrkan som helhet, och att mycket ont – som korståg och förtryck av oliktänkande – också har gjorts i kristendomens namn.

– Ska du förstå varför västerlandets tankestrukturer ser ut som de gör, varför våra lagar ser ut som de gör, vår byggnadskultur och vår litteratur, så kommer du inte runt det här. Du har ett stort kristet bagage i din ryggsäck som du ofta inte är medveten om.

https://www.varldenidag.se/nyheter/dick-harrison-vastvarlden-kan-tacka-kristendomen/repsdz!I2sIkPo6Hditd422NJdVA/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com