Åsa Lindhagen (mp) vill påtvinga samfunden en vigselplikt som de INTE har idag

BRA OCH VIKTIGT att Svenska evangeliska alliansen sedan 10 år tillbaka drivit opinion för en civilrättslig ordning. Idag skriver Jacob Rudenstrand, SEA:

Det faktum att det inte råder vigselplikt inom samfunden gäller inte bara för att man vill stå fast vid en traditionell äktenskapssyn. Det kan även gälla situationer med olikkönade par där det finns skäl att misstänka att exempelvis mannen misshandlar kvinnan, eller att parterna inte tar äktenskapet på allvar. Den lagstadgade vigselrätten innebär helt enkelt att man som kyrklig förrättare får avgöra från fall till fall om man vill förrätta en vigsel.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stall-inte-minoriteter-mot-minoriteter-lindhagen-33093

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com