Hamid Zafar om Religiösa friskolor – ett juridiskt kryphål:

”Ett annat problem är att en fristående huvudman har kunnat erhålla tillstånd för att starta en skola för att sedan kunna ändra profil till en konfessionell sådan utan att behöva anmäla det till staten. Detta kryphål i lagstiftningen påpekades så tidigt som 2011. Först ifjol uppmärksammade regeringen denna brist i lagstiftningen i ett särskilt betänkande. De lagändringar som betänkandet föreslår ska träda i kraft 2023. Tretton år efter den nya skollagen.”

https://www.gp.se/ledare/religi%C3%B6sa-friskolor-ett-juridiskt-kryph%C3%A5l-1.30355206

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com