Googleöversättning: Årsrapport om International Religious Freedom: Sweden

OFFICE OF INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM

Executive Summary

Konstitutionen skyddar ”friheten att utöva ens religion ensam eller i andras sällskap” och förbjuder diskriminering på grund av religion. Regeringen fortsatte att finansiera ett program som syftar till att bekämpa rasism och minska hatbrott, inklusive de som är motiverade av religion, och gav ytterligare finansiering för de kommande två åren för utbildningsinsatser som syftar till att bekämpa fördomar, inklusive antireligiösa åsikter, i skolor.

Kristna organisationer uppgav att Migrationsbyrån nekade asyl till flyktingar som konverterade till kristendomen medan de var i landet och fruktade religiös förföljelse i sina hemländer. Migrationsbyrån tillkännagav i mars att den skulle bevilja flyktingstatus till uighur-muslimer från Kinas autonoma region Xinjiang samt alla andra muslimska minoritetsgrupps medlemmar som svar på ”långtgående statligt förtryck.”

Regeringen gav finansiering till 46 religiösa grupper 2018, jämfört med 44 år 2017, och underlättade insamlingen för 17 av dem.

Premiärministern och andra politiker fördömde antisemitism och annan religiös intolerans. I maj sade premiärminister Stefan Lofven: ”Var antisemitism finns och oavsett vilken form den tar, måste den utsättas och bekämpas.” Flera politiska partier föreslog att förbjuda elever och lärare att bära hijab i skolan och den icke-medicinska omskärelsen av pojkar.

Alla de politiska partierna som representerades i parlamentet förutom kristdemokraterna föreslog förbud mot att inrätta nya oberoende religiösa skolor. Det fanns några rapporter om antisemitiska och anti-muslimska kommentarer från medlemmarna av Sverigedemokraterna och andra politiska partier.

I juli inledde jämställdhetsombudsmannen (DO) en utredning efter att Bromolla kommun förbjöd bön under arbetstiden.

I augusti efterlyste Moderpartiet en regeringsstudie för att överväga att införa ett förbud mot huvuddukar i skolor för studenter under 12 år. Den 27 augusti, under ett tal vid utrikesdepartementets årliga minnesföreläsning för att hedra Raoul Wallenberg, den svenska diplomaten som räddade tusentals judar från Förintelsen i Ungern, sade premiärminister Lofven ”[När] judar, muslimer och kristna attackeras för sin tro, när politiker i Europa och Sverige försöker få poäng genom att skapa rädsla och separering mellan människor – då, vi vanliga människor – måste söka efter den inre kompassen som var så stark med Raoul Wallenberg. ”

Premiärminister Lofven tillkännagavs i maj Sverige kommer att vara värd för ett internationellt forum på hög nivå i oktober 2020 om minnet av Förintelsen och ta itu med samtida antisemitism. Forumets meddelade mål, som kommer 20 år efter Stockholms internationella forum för förintelsen och inrättandet av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), är att främja IHRA och bekräfta förklaringen från Stockholms internationella forum om Holocaust.

En judisk läkare rapporterade pågående antisemitisk trakasserier på New Karolinska Hospital (NKS). DO öppnade tre undersökningar om sjukhusets åtgärder rörande läkares påståenden; alla var pågående i slutet av året. I november sände ett populärt nyhets-tv-program ett avsnitt om NKS-fallet som till stor del avvisade läkarnas anklagelser.

I augusti dömdes en imam för hatanförande på arabiska under en demonstration 2017 i centrala Helsingborg där han kallade judar ”avfäderna av aporna och grisarna.”

En webbundersökning från Inizio polling institut som publicerades i juni med 1 001 respondenter visade att över hälften av de svarande, som inte var begränsade till judiska individer, kände att antisemitism hade ökat under de senaste fem åren. Moskéerna vandaliserades regelbundet enligt muslimska ledare. Enligt slutsatserna från en EU-kommission om uppfattning av diskriminering i varje EU: s medlemsländer trodde 56 procent av de svarande att diskriminering på grund av religion eller övertygelse var utbredd i landet, medan 42 procent sade att det var sällsynt; 80 procent skulle vara bekväma med att ha en person med en annan religion än majoriteten av befolkningen innehar den högst valda politiska positionen i landet.

Ambassadören, Charge d’Affaires och andra amerikanska ambassadrepresentanter fortsatte att träffa ministerierna för rättvisa och kultur, den svenska byrån för stöd till trossamfund (SST), parlamentet, polisen och lokala myndigheterna om religionsfrihetsfrågor, som stöder regeringens ansträngningar för att förbättra säkerheten för religiösa grupper och lyfta fram hot mot medlemmar av vissa religiösa minoriteter, inklusive invandrare.

Ambassadören var värd för en Thanksgiving-middag för religionsfrihetens förespråkare och SST. Ambassadtjänstemän talade om religiös tolerans med kristna, judiska och muslimska representanter, inklusive uighur-muslimer, i Malmö, Göteborg och Stockholm. Sociala medier framhävde besök av Charge d’Affaires och andra ambassadrepresentanter på en museumutställning i Stockholm och Visby med porträtt av Holocaust-överlevande.

Ambassaden sponsrade en präst från Stockholms domkyrka för ett septemberutbytesprogram i Förenta staterna för att främja relationer mellan trosläkare.

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com