Intressant remissvar från SEA

Bra att SEA kräver bättre definitioner av vad konfessionella förtecken konkret ska innebära – återkommer om det i särskild artikel vad det lider. Bra och spännande krav på att ALLA friskolor ska deklarera sin värdegrund.

-När det gäller kommunala grundskolor är ju läroplanen tydlig: I skolans läroplan stipuleras att skolan ska arbeta ”i med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Det ska ske ”genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.”

https://www.dagen.se/nyheter/sea-alla-skolor-borde-redogora-for-sin-ideologiska-grund-1.1713635

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com