Skurups kommun: Slöjförbud ska förhindra religiös omvändelse

Skurups kommun vill bland annat skydda sina invånare från så kallad proselytism, alltså omvändande av troende från en religion till en annan.

Kommunen hänvisar till Europakonventionen och artikel 9.2 och Europadomstolen som prövat om muslimsk sjal (hijab) kan förbjudas i offentlig undervisningsverksamhet. Enligt Skurups kommun har Europadomstolen godtagit förbud mot att bära hijab eller liknande, både vad det gäller elever och skolpersonal.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/slojforbudet-skurup-vill-folja-europeisk-praxis

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com