Egenprioritering i integrationen

”Endast 1,5 procent av antalet undervisningstimmar ägnas åt hälso- och sjukvård. Sex procent åt kunskap om det svenska samhället.”

Folkbildningsrådet och Ibn Rushd en del av problemet – inte lösningen

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com