Förbud mot att bära slöja har inget med invandrarfientlighet att göra.

Ewy Gahnström, Förskollärare:

”I Sverige har alla barn samma rättigheter, inte bara på papperet. Barnen lever här och nu och vi är skyldiga att låta dem få en barndom och en ungdomstid utan inflytande från reaktionära och gamla religiösa seder och bruk.

Att förbjuda slöja på flickor och unga kvinnor i förskolan och skolan upp till 18 år är en bra början.”

http://proletaren.se/artikel/slojforbud-i-skolan-framjar-jamstalldheten

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com