Jackelén ifrågasätter uppgifter om fritagning

Ärkebiskop Antje Jackelén har svarat på brevet från Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik angående en incident på förvaret i Gävle. Här är ärkebiskopens svar i sin helhet.

https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/arkebiskopens-svar-till-migrationsverket

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com