”Inget slöjförbud i Malmö”

”Kanske är det en reaktion på generaliseringen att alla som bär slöja är tvingade till det. Kanske för att de genomskådar de uppenbart icke välkomnande signalerna till muslimer i kommunen.

I stället för att se skolan som en fristad där elever kan ventilera eventuella problem med förtryck och religiöst tvång riskerar dessa elever att distansera sig från skolan och kommunen. Är det den utvecklingen Sverigedemokraterna önskar i Malmö?”

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/6j7RQr/darfor-ska-vi-inte-ha-slojforbud-i-malmo

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com