Elisabeth Sandlund: Coronakamp på flera fronter

(Dagen 17/3) Tanken förskräcker att svenska läkare ska hamna i samma situation som sina italienska kolleger och tvingas skicka hem patienter vars chanser att överleva även med respiratorvård bedöms som små. Men den är allt annat än orealistisk. – – – När regeringen, förstärkt med samarbetspartierna L och C, betonar att hushåll och företag kommer att få bära en del av kostnaden är det inte tomt prat utan kalla fakta. Realism är av godo så länge den inte slår över i hopplöshet. Och att hålla hoppets låga brinnande är och förblir en uppgift för kristenheten. https://www.dagen.se/ledare/elisabeth-sandlund-coronakamp-pa-flera-fronter-1.1682376

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com