Svenska kyrkans religionsdialog i farligt gränsland

Idag skriver jag i Kyrkans tidning: Men så länge banden mellan staten och Svenska kyrkan inte brutits fullt ut, har Svenska kyrkan – – att försvara sitt agerande gentemot politikerna. Detta oavsett om avsikten är att agera partipolitiskt obundet – – att påverka samhällsutvecklingen utan politiska konsekvenser.

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/svenska-kyrkans-religionsdialog-farligt-gransland

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com