Enligt Ledarsidorna .se var islamister en part i 73 procent av alla inbördeskrig med över 1 000 döda per år

Forskning visar att det är dags att precisera religionsfrihetens rättigheter och skärpa nödvändiga begränsningar i religionsfriheten. Det behövs en fördjupad religionspolitisk debatt i Sverige. Viktigt faktaunderlag på Ledarsidorna:

”I 47 procent av alla mindre konflikter i världen under 2014 var en islamistgruppering eller väpnad front inblan- dad. År 1975, under kalla kriget, kunde tre procent av världens konflikter definieras som religiösa. År 2014 var siffran 55 procent. Men den siffran ökar stadigt.

Islamister var en part i 73 procent av alla inbördeskrig med över 1 000 döda per år enligt konfliktforskning från 2016 enligt Isak Svensson som är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet som forskar om fredliga lösningar av jihadistkonflikter.”

https://ledarsidorna.se/2020/01/religionen-den-storsta-kallan-till-vapnade-konflikter/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com