2 I Sverige förs öppna samtal om konstitution och religionsfrihet

I

I de stater där rättsordningen vilar på Koranen är religiös tro inte den enskildes angelägenhet. Där sharialagar råder får är religionspolitiska samtal förbjudna. Att ifrågasätta sharia, Koranen eller imamers agerande är där ett lagbrott och i vissa fall t o m belagt med dödsstraff.

II

I vissa stater är det förbjudet för politiska partier att arbeta för målsättningar som strider mot dess konstitution (grundlag). Därmed hämmas där också bl a en nödvändig religionspolitiskt debatt. Sådana förbud har vi inte i Sverige.

Hos oss kan ett politiskt parti i sitt program öppet skriva in antidemokratiska krav (exempelvis sharialagar med allt vad det innebär med individers olika rättigheter för män och kvinnor) och driva opinion för det.

I Sverige ska inte förbjuda offentlig debatt för de som vill ändra vår grundlag. I Sverige ska vi inte förbjuda offentlig debatt för de förändra vår grundlagsfästa religionsfrihet.

Vi ska bemöta antidemokrater, teokrater och rasister med politiska argument.

Vi ska bekämpa dem med partipolitisk opinionsbildning och uthållig partipolitisk strid.